Integrovaná doprava

 

IDOL – Integrovaný dopravní systém v Libereckém kraji

Vybrané linky, které provozujeme mezi Středočeským a Libereckým kraje, jsou zařazeny do Integrovaného dopravního systému IDOL. Mezi zastávkami umístěnými v Libereckém kraji platí tarif a podmínky tohoto systému a možné je využít například jeden jízdní doklad, cenově výhodné cestování nebo čipovou kartu Opuscard a její benefit program. Podrobné informace o integrovaném dopravním systému IDOL naleznete na webových stránkách www.iidol.cz

 

IREDO – Integrovaný dopravní systém v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Vybrané linky jsou součástí Integrovaného dopravního systému IREDO na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Pokud se chystáte cestovat v těchto krajích, můžete využít nabídku jednoduchých a časových přestupních jízdenek. Nemusíte si již kupovat při každém přestupu do dalšího dopravního prostředku novou jízdenku. Na celý plánovaný úsek Vám stačí jediná jízdenka, kterou zakoupíte v prvním dopravním prostředku. Podrobné informace o integrovaném dopravním systému IREDO naleznete na webových stránkách www.oredo.cz


PID – Pražská integrovaná doprava

Vybrané linky jsou na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje zařazeny do integrovaného systému PID Pražské integrované dopravy. Na linkách platí tarif a podmínky tohoto systému. Podrobné informace o integrovaném systému PID naleznete na webových stránkách www.pid.cz


SID – Středočeská integrovaná doprava

Vybrané linky jsou na území Středočeského kraje zařazeny do integrovaného systému SID Středočeské integrované dopravy. Mezi označenými zastávkami platí tarif a podmínky tohoto systému. Podrobné informace o integrovaném dopravním systému SID naleznete na webových stránkách Středočeského kraje http://kr–stredocesky.cz/web/doprava


IDP – Integrovaná doprava Plzeňska

Vybrané linky na území Plzeňského kraje jezdí v integrovaném systému IDP. Podrobné informace o integrovaném dopravním systému naleznete na webových stránkách www.poved.cz