Povinné údaje

Základní informace o společnosti  ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Sídlo: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 25620886, DIČ: CZ699001947 (pro daňové účely používá společnost skupinové DIČ)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, registrační značka C.55481.

Společnost zajišťuje příměstskou a dálkovou veřejnou autobusovou dopravu ve Středočeském kraji a Praze s dosahem do Jihočeského a Plzeňského kraje. V Berouně, Hořovicích a Příbrami poskytuje služby městské hromadné dopravy.

Dále poskytuje smluvní a zájezdovou dopravu tuzemskou a zahraniční.