Povinné údaje

Základní informace o společnosti  ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o.

Sídlo:  Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr

IČ:      25620886
DIČ:   CZ699001947

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, registrační značka C 55481.

Společnost zajišťuje příměstskou a dálkovou veřejnou autobusovou dopravu ve Středočeském kraji a v Praze s přesahem do Libereckého, Královéhradeckého, Jihočeského a Plzeňského kraje. V Berouně, Hořovicích a Příbrami zajišťuje provoz městské dopravy. Provozuje také smluvní a tuzemskou nebo zahraniční zájezdovou dopravu.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, kdy dojde mezi společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,  Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, web adr.coi.cz/