Příměstská doprava Mladoboleslavsko

Pravidelná autobusová doprava v okolí Mladé Boleslavi

V rámci pravidelné autobusové dopravy na Mladoboleslavsku zajišťujeme regionální dopravní obslužnost ve Středočeském kraji na území bývalého okresu Mladá Boleslav a dále i za jeho hranice ve směru k Liberci, České Lípě, Jičínu, Lysé nad Labem nebo Praze.

V současné době provozujeme dopravu na 71 linkách s 91 autobusy. V pracovní dny je do pravidelného provozu vypravováno 85 autobusů, které vyjíždějí na své trasy z našich garáží v Kosmonosích, Mnichově Hradišti, Benátkách nad Jizerou a z dalších míst a zajistí dopravní obslužnost přes 160 obcí. Autobusy jsou vybaveny elektronickým odbavovacím zařízením s využitím možnosti odbavení cestujících také pomocí čipových karet. Novější autobusy jsou osazeny vnějšími informačními panely. Vozový park je v rámci pravidelné autobusové dopravy tvořen autobusy značky Karosa, Iveco a Sor.

Jízdní řády Mladoboleslavsko

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 14), vznikla v letošním roce společnostem nová informační povinnost ohledně možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

V případě, kdy dojde mezi námi a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.cz, web adr.coi.cz/