Soutěže

Název veřejné zakázky:

Rámcová smlouva na nákup autobusů.

Stručný popis veřejné zakázky:

Nákup autobusů pro sdružení zadavatelů v rámci skupiny Arriva. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 730 000 000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení plnění je duben 2016.

Dokumentace veřejné zakázky:

Zadávací dokumentace (formát PDF)

Zadávací dokumentace - Technické podmínky (formát PDF)

Zadávací dokumentace - Krycí list (formát PDF + DOC)

Zadávací dokumentace - Hodnotící Tabulka (formát PDF + DOC)

Zadávací dokumentace - Rámcová smlouva (formát PDF + DOC)

Zveřejněno 29.12.2015

Oznámení o změně zadávacích podmínek (formát PDF)

Zveřejněno 15.2.2015